Center Name Total Students
ITDLH Vavuniya North 0
V/Nedunkerny MV 0
V/Omanthai CC 0
V/Tharanikulam Ganesh Vid. 0
V/Olumadu Tamil MV 0
V/Kanagarajankulam MV 0
V/Puliyankulam Hindu College 0
V/Karunkalikulam GTMS 0
V/Kidachchoori Karuveppankulam GTMS 0
V/Barathithasan Vid. 0
Total 0